Slide 1
Slide 2
Slide 3

Phương châm kinh doanh

Phương châm kinh doanh của HAL Việt Nam

Phương châm kinh doanh
Phát triển bền vững để mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc cho toàn thể Công nhân viên và gia đình, đồng thời cống hiến cho sự phát triển của Xã hội.

Sứ mệnh hướng tới
Trở thành Doanh nghiệp đẳng cấp Toàn cầu, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản và đáp ứng mọi yêu cầu từ nhiều phong cách Khách hàng.