Slide 1
Slide 2
Slide 3

Sản phẩm Gia Công

Sản phẩm Gia Công của HAL Việt Nam


Giới thiệu chung
Ngoài xưởng Đúc, chúng tôi còn có xưởng Gia công chính xác cao. Xưởng Gia công được thành lập từ năm 2012 và trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã thực hiện: 
- Cải tiến và áp dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng theo giờ.
- Giảm số người thao tác.
- Nâng cao độ chính xác và chất lượng sản phẩm.
- Đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng.

Sản phẩm
 
Sản phẩm Gia Công
Sản phẩm Gia Công 1
Sản phẩm Gia Công 2
Sản phẩm Gia Công 3
Sản phẩm Gia Công 4

Công nghệ Gia Công
 
Sản phẩm Gia Công Sản phẩm Gia Công 1
 
Dao thiết kế nhiều bậc và máy gia công 5 trục  Sản phẩm Gia Công
 
Hệ thống đo kích thước và điều chỉnh kích thước  Sản phẩm Gia Công
 
Hệ thống cấp dầu tự động  Sản phẩm Gia Công
 
Hệ thống camera  Sản phẩm Gia Công
 
Hệ thống quản lý sản xuất  Sản phẩm Gia Công