Slide 1
Slide 2
Slide 3

Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại

Công nghệ chế tạo Khuôn

 
Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại
Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại
Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại
Thiết bị máy móc hiện đại, kích thước bàn máy lớn, có thể gia công chế tạo với nhiều chủng loại khuôn đúc áp lực với kích thước và trọng lượng lớn.
Hệ thống máy móc thiết bị và quy trình công nghệ hiện đại để có thể đánh giá và đảm bảo chất lượng của từng chi tiết trên khuôn, đảm bảo chất lượng của khuôn sau lắp ráp đến khi đúc ra những sản phẩm nhôm đạt chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng.
        Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại                Chế tạo và kiểm soát chất lượng khuôn trên các thiết bị hiện đại