Slide 1
Slide 2
Slide 3

Hệ thống camera

Công nghệ Gia Công

 
Hệ thống camera
Camera hỗ trợ kiểm tra ngoại quan
Camera hỗ trợ nội soi các lỗi kích thước nhỏ trong sản phẩm với khả năng phóng đại 600 lần.
Sản phẩm Gia Công 6
Sản phẩm Gia Công 7
Camera check gãy dao và liên động
Hệ thống camera check gãy dao tự động, dừng máy khi phát hiện gãy dao bất thường.
Hệ thống liên động chống gia công nhầm chương trình.
Sản phẩm Gia Công 12
Sản phẩm Gia Công 13