Slide 1
Slide 2
Slide 3

Dao thiết kế nhiều bậc và máy gia công 5 trục

Công nghệ Gia Công

 
Dao thiết kế nhiều bậc và máy gia công 5 trục
Dao gia công được thiết kế nhiều bậc, chỉ 1 lần cắt dao có thể gia công nhiều vị trí như các mặt, cung R, đường kính lỗ… góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất tổng thể dây chuyền.
Sản phẩm Gia Công 2
Máy gia công 5 trục cho phép gia công nhiều góc cắt trên 1 máy, giúp giảm số lượng máy gia công.
Công nghệ Dao