Slide 1
Slide 2
Slide 3

Hệ thống cấp dầu tự động

Công nghệ Gia Công

 
Hệ thống cấp dầu tự động
Công nghệ đo nồng độ dầu
Hệ thống tự đo mực nước, nồng độ dầu và tự động điều chỉnh theo yêu cầu của sản phẩm.
 
Sản phẩm Gia Công 9
Công nghệ cấp dầu tự động
Hệ thống cấp dầu tự động cho các trục vít me, hệ thống vòng bi trục X, Y, Z; giúp máy chạy liên tục ở chế độ tốc độ cao; đồng thời nâng cao tuổi thọ dao, thiết bị máy móc.

 
Sản phẩm Gia Công 17