Slide 1
Slide 2
Slide 3

Hệ thống đo kích thước và điều chỉnh kích thước

Công nghệ Gia Công

 
Hệ thống đo kích thước và điều chỉnh kích thước
Hệ thống đo và kiểm soát 100% kích thước, tự động gửi dữ liệu cho máy gia công để tự điều chỉnh khi kích thước có biến động trên 70%.
Sản phẩm Gia Công 4
Sản phẩm Gia Công 5