Slide 1
Slide 2
Slide 3

Hệ thống quản lý sản xuất

Công nghệ Gia Công

 
Hệ thống quản lý sản xuất
 
Quản lý máy móc từ xa bằng máy tính văn phòng
Hệ thống quản lý dây chuyền sản xuất trên máy tính. Người sử dụng có thể theo dõi tỷ lệ chạy máy, các lỗi máy, dữ liệu máy móc, download, update dữ liệu vào máy gia công từ máy tính.
Sản phẩm Gia Công 14
Sản phẩm Gia Công 15

Quản lý bằng Dashboard
Màn hình Dashboard (màn hình giao diện chính) được lắp đặt tại hiện trường cung cấp báo cáo trực quan về tình hình của dây chuyền gia công theo REAL- TIME (thời gian thực), giúp người thao tác cũng như người quản lý nắm bắt lập tức tiến độ sản xuất, từ đó có sự phân bổ nhân lực kịp thời, và có biện pháp đối ứng phù hợp.
 
Sản phẩm Gia Công 16