Trong tháng 1, tháng 2 năm 2023, Công ty HAL Việt Nam cùng với Ban trách nhiệm Xã hội của Khu công nghiệp Thăng Long đã thực hiện hoạt động trao tặng quà cho 4 xã Kim Chung, Võng La, Hải Bối, Đại Mạch, và các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nối tiếp chuỗi hoạt động hướng đến cộng đồng ý nghĩa này, đồng thời thực hiện theo đúng phương châm kinh doanh của Công ty HAL Việt Nam: “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỂ MANG LẠI SỰ THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC CHO TOÀN THỂ CÔNG NHÂN VIÊN VÀ GIA ĐÌNH, ĐỒNG THỜI CỐNG HIẾN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI”, ngày 26/2 và ngày 5/3 vừa qua, đại diện Công ty HAL Việt Nam đã tổ chức hoạt động trao tặng BẢNG TIN và TRỐNG TRƯỜNG cho trường Trung học cơ sở Nam Hồng và trao tặng BẢNG TIN cho trường Trung học phổ thông Vân Nội tại Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
Sẽ còn những hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong tương lai mà HAL Việt Nam chúng tôi muốn làm, muốn thực hiện để đóng góp nhiều hơn thế nữa cho Cộng đồng, cho Xã hội.
 
 
 
Hình ảnh đại diện Công ty HAL Việt Nam kết hợp với Ban trách nhiệm Xã hội Khu Công nghiệp Thăng Long, trao tặng quà cho 38 hộ Gia đình và 50 Học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho Xã Kim Chung, Xã Hải Bối – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội (tháng 1.2023).
 

Hình ảnh đại diện Công ty HAL Việt Nam kết hợp với Ban trách nhiệm Xã hội Khu Công nghiệp Thăng Long, trao tặng 100 thùng rác cho Xã Hải Bối – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội (tháng 2.2023).
 
HAL Việt Nam cùng hướng đến phát triển cộng đồng

Hình ảnh đại diện Công ty HAL Việt Nam kết hợp với Ban trách nhiệm Xã hội Khu Công nghiệp Thăng Long, trao tặng trang thiết bị bàn ghế, tủ y tế cho Trạm Y tế Xã Đại Mạch – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội (tháng 2.2023).
 

Hình ảnh đại diện Công ty HAL Việt Nam kết hợp với Ban trách nhiệm Xã hội Khu Công nghiệp Thăng Long, trao tặng máy tập thể dục ngoài trời cho thôn Đại Độ - Xã Võng La – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội (tháng 2.2023).
 

Hình ảnh Công ty HAL Việt Nam thực hiện hoạt động tặng Bảng tin và Trống trường cho trường Trung học cơ sở Nam Hồng – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.
 

Hình ảnh Công ty HAL Việt Nam thực hiện hoạt động tặng Bảng tin và Trống trường cho trường Trung học cơ sở Nam Hồng – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.
 

Hình ảnh Công ty HAL Việt Nam thực hiện hoạt động tặng Bảng tin cho trường Trung học phổ thông Vân Nội – Huyện Đông Anh – Thành Phố Hà Nội.
…………………………………………………………………………………….
HAL VIETNAM
Facebook: HAL Vietnam