Ngày 14/11/2023, đại diện Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã trao Giấy chứng nhận cho HAL Việt Nam vì sự đóng góp đáng trân trọng trong dự án “Green Deposit” (Tạm dịch: “Tiền gửi xanh”) của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chương trình huy động nguồn tài chính hỗ trợ cho các Dự án Năng lượng tái tạo; các Dự án cải tạo, nâng cấp các thủy điện; Dự án giảm phát thải CO2, ...
Giấy chứng nhận tham gia chương trình “Green Deposit” của Ngân hàng SMBC.
HAL Việt Nam vinh dự là Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tham gia chương trình “Green Deposit” của Ngân hàng SMBC với khoản Deposit trị giá 10 triệu Đô la Mỹ, đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng một tương lai “Xanh” hơn cho Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. HAL Việt Nam đã vô cùng tự hào khi đón nhận Giấy chứng nhận này.
TGĐ Kentaro Shigei của Ngân hàng SMBC trao Giấy chứng nhận cho TGĐ Nguyễn Hữu Bách của HAL Việt Nam.
Là một Doanh nghiệp sản xuất lớn, HAL Việt Nam đã và đang hướng tới những những giá trị tốt đẹp cho môi trường không chỉ bằng các hoạt động liên quan trực tiếp đến sản xuất mà còn bằng các hoạt động gián tiếp như đầu tư và hỗ trợ. Qua đó, càng khẳng định tinh thần và định hướng Công ty trở thành một Doanh nghiệp vì tương lai tốt đẹp của nhân loại.
Đại diện Ngân hàng SMBC và HAL Việt Nam trong buổi trao Giấy chứng nhận.
Chắc chắn trong tương lai, HAL Việt Nam sẽ còn lan tỏa những hoạt động Giảm phát thải khí nhà kính và Trung hòa Carbon một cách mạnh mẽ hơn thông qua nhiều hoạt động trực tiếp và gián tiếp nhằm hướng tới mục tiêu đưa HAL Việt Nam trở thành một Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về ESG - Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp (gọi tắt là "Phát triển bền vững").
“Phát triển bền vững để cống hiến” – Định hướng phát triển 20 năm của HAL Việt Nam, chính là niềm tự hào mà các Lãnh đạo & CB-CNV HAL Việt Nam luôn hướng tới.
#HALVietnam #SMBC