Slide 1
Slide 2
Slide 3

Lập trình gia công điều khiển tự động

Công nghệ chế tạo Khuôn

 
Lập trình gia công điều khiển tự động
 
Lập chương trình gia công điều khiển tự động  Sản phẩm Khuôn 9
Áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong việc lập chương trình gia công khuôn, tối ưu hóa chương trình gia công đạt độ chính xác cao, đáp ứng các yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
 
Sản phẩm Khuôn 10
    
Mô phỏng, kiểm tra chương trình gia công trên phần mềm, kỹ thuật tinh vi, công nghệ hiện đại có thể loại bỏ được những rủi do trong quá trình gia công.
   Sản phẩm Khuôn 11