Chức năng sản phẩm
Sản phẩm được lắp ráp vào động cơ ô tô các vị trí như:   
- Hệ thống đóng mở các van.
- Bộ lọc không khí để làm sạch không khí đi vào xi lanh để cho phép quá trình đốt cháy tốt nhất có thể.
- Bơm dầu để bao bọc, bảo vệ bơm dầu.